Списък на файловете в пакета lighttpd-mod-openssl в sid, архитектура i386

/etc/lighttpd/conf-available/10-ssl.conf
/usr/lib/lighttpd/mod_openssl.so
/usr/share/doc/lighttpd-mod-openssl