Списък на файловете в пакета libperl-dev в sid, архитектура i386

/usr/lib/i386-linux-gnu/libperl.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/libperl.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/perl/cross-config
/usr/share/doc/libperl-dev/README.cross
/usr/share/doc/libperl-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libperl-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libperl-dev/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libperl-dev