Списък на файловете в пакета liblensfun1 в sid, архитектура i386

/usr/lib/i386-linux-gnu/liblensfun.so.0.3.2
/usr/lib/i386-linux-gnu/liblensfun.so.1
/usr/share/doc/liblensfun1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liblensfun1/changelog.gz
/usr/share/doc/liblensfun1/copyright