Списък на файловете в пакета libgssrpc4 в sid, архитектура i386

/usr/lib/i386-linux-gnu/libgssrpc.so.4
/usr/lib/i386-linux-gnu/libgssrpc.so.4.2
/usr/share/doc/libgssrpc4/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libgssrpc4/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgssrpc4/copyright