Списък на файловете в пакета libghc-random-source-prof в sid, архитектура i386

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/i386-linux-ghc-8.4.4/random-source-0.3.0.6-IUrFjG4JBZa89M0Wbc1f6R/Data/Random/Internal/Source.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/i386-linux-ghc-8.4.4/random-source-0.3.0.6-IUrFjG4JBZa89M0Wbc1f6R/Data/Random/Internal/Words.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/i386-linux-ghc-8.4.4/random-source-0.3.0.6-IUrFjG4JBZa89M0Wbc1f6R/Data/Random/Source.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/i386-linux-ghc-8.4.4/random-source-0.3.0.6-IUrFjG4JBZa89M0Wbc1f6R/Data/Random/Source/DevRandom.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/i386-linux-ghc-8.4.4/random-source-0.3.0.6-IUrFjG4JBZa89M0Wbc1f6R/Data/Random/Source/IO.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/i386-linux-ghc-8.4.4/random-source-0.3.0.6-IUrFjG4JBZa89M0Wbc1f6R/Data/Random/Source/Internal/Prim.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/i386-linux-ghc-8.4.4/random-source-0.3.0.6-IUrFjG4JBZa89M0Wbc1f6R/Data/Random/Source/Internal/TH.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/i386-linux-ghc-8.4.4/random-source-0.3.0.6-IUrFjG4JBZa89M0Wbc1f6R/Data/Random/Source/MWC.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/i386-linux-ghc-8.4.4/random-source-0.3.0.6-IUrFjG4JBZa89M0Wbc1f6R/Data/Random/Source/PureMT.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/i386-linux-ghc-8.4.4/random-source-0.3.0.6-IUrFjG4JBZa89M0Wbc1f6R/Data/Random/Source/Std.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/i386-linux-ghc-8.4.4/random-source-0.3.0.6-IUrFjG4JBZa89M0Wbc1f6R/Data/Random/Source/StdGen.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/i386-linux-ghc-8.4.4/random-source-0.3.0.6-IUrFjG4JBZa89M0Wbc1f6R/libHSrandom-source-0.3.0.6-IUrFjG4JBZa89M0Wbc1f6R_p.a
/usr/share/doc/libghc-random-source-prof/buildinfo_i386.gz
/usr/share/doc/libghc-random-source-prof/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-random-source-prof/changelog.Debian.i386.gz
/usr/share/doc/libghc-random-source-prof/copyright