Списък на файловете в пакета frogr в sid, архитектура i386

/usr/bin/frogr
/usr/share/applications/org.gnome.frogr.desktop
/usr/share/doc/frogr/AUTHORS
/usr/share/doc/frogr/MAINTAINERS
/usr/share/doc/frogr/NEWS.gz
/usr/share/doc/frogr/README
/usr/share/doc/frogr/THANKS
/usr/share/doc/frogr/TRANSLATORS
/usr/share/doc/frogr/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/frogr/copyright
/usr/share/man/man1/frogr.1.gz
/usr/share/metainfo/org.gnome.frogr.appdata.xml