Списък на файловете в пакета exa в sid, архитектура i386

/usr/bin/exa
/usr/share/doc/exa/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/exa/copyright
/usr/share/man/man1/exa.1.gz