Списък на файловете в пакета education-thin-client в sid, архитектура i386

/usr/share/blends/tasks/education/thin-client
/usr/share/doc/education-thin-client/README.Debian
/usr/share/doc/education-thin-client/changelog.gz
/usr/share/doc/education-thin-client/copyright