Списък на файловете в пакета doodle-dbg в sid, архитектура i386

/usr/lib/debug/.build-id/59/fbc6723a569fdcd26e32f5f0676d3bb65279fc.debug
/usr/lib/debug/.build-id/b3/d04c063acdcaa25d865d6548b79849bc20ede5.debug
/usr/lib/debug/.build-id/d0/44bf5874bac77f3170d20f62dbf38939f9abc6.debug
/usr/share/doc/doodle-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/doodle-dbg/changelog.Debian.i386.gz
/usr/share/doc/doodle-dbg/changelog.gz
/usr/share/doc/doodle-dbg/copyright