Списък на файловете в пакета dmsetup в sid, архитектура i386

/lib/udev/rules.d/55-dm.rules
/lib/udev/rules.d/60-persistent-storage-dm.rules
/lib/udev/rules.d/95-dm-notify.rules
/sbin/blkdeactivate
/sbin/dmsetup
/sbin/dmstats
/usr/share/doc/dmsetup/changelog.Debian.devmapper.gz
/usr/share/doc/dmsetup/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dmsetup/copyright
/usr/share/initramfs-tools/hooks/dmsetup
/usr/share/man/man8/blkdeactivate.8.gz
/usr/share/man/man8/dmsetup.8.gz
/usr/share/man/man8/dmstats.8.gz