Списък на файловете в пакета default-jre в sid, архитектура i386

/usr/share/doc/default-jre