Списък на файловете в пакета clisp в sid, архитектура i386

/usr/bin/clisp
/usr/bin/clisp-link
/usr/lib/clisp-2.49.92/asdf/Makefile
/usr/lib/clisp-2.49.92/asdf/asdf.fas
/usr/lib/clisp-2.49.92/asdf/asdf.lisp
/usr/lib/clisp-2.49.92/asdf/link.sh
/usr/lib/clisp-2.49.92/base/calls.o
/usr/lib/clisp-2.49.92/base/gettext.o
/usr/lib/clisp-2.49.92/base/libgnu.a
/usr/lib/clisp-2.49.92/base/libnoreadline.a
/usr/lib/clisp-2.49.92/base/lisp.a
/usr/lib/clisp-2.49.92/base/lisp.run
/usr/lib/clisp-2.49.92/base/lispinit.mem
/usr/lib/clisp-2.49.92/base/makevars
/usr/lib/clisp-2.49.92/base/modules.h
/usr/lib/clisp-2.49.92/base/modules.o
/usr/lib/clisp-2.49.92/base/readline.o
/usr/lib/clisp-2.49.92/base/regexi.o
/usr/lib/clisp-2.49.92/bindings/glibc/Makefile
/usr/lib/clisp-2.49.92/bindings/glibc/link.sh
/usr/lib/clisp-2.49.92/bindings/glibc/linux.fas
/usr/lib/clisp-2.49.92/bindings/glibc/linux.lisp
/usr/lib/clisp-2.49.92/bindings/glibc/linux.o
/usr/lib/clisp-2.49.92/bindings/glibc/wrap.fas
/usr/lib/clisp-2.49.92/bindings/glibc/wrap.lisp
/usr/lib/clisp-2.49.92/data/Symbol-Table.text
/usr/lib/clisp-2.49.92/data/UnicodeDataFull.txt
/usr/lib/clisp-2.49.92/dynmod/asdf.lisp
/usr/lib/clisp-2.49.92/dynmod/lib-linux.so
/usr/lib/clisp-2.49.92/dynmod/lib-rawsock.so
/usr/lib/clisp-2.49.92/dynmod/linux.lisp
/usr/lib/clisp-2.49.92/dynmod/rawsock.lisp
/usr/lib/clisp-2.49.92/linkkit/clisp.h
/usr/lib/clisp-2.49.92/linkkit/modprep.lisp
/usr/lib/clisp-2.49.92/linkkit/modules.c
/usr/lib/clisp-2.49.92/rawsock/Makefile
/usr/lib/clisp-2.49.92/rawsock/demos/README
/usr/lib/clisp-2.49.92/rawsock/demos/sniffer.lisp
/usr/lib/clisp-2.49.92/rawsock/link.sh
/usr/lib/clisp-2.49.92/rawsock/preload.lisp
/usr/lib/clisp-2.49.92/rawsock/rawsock.o
/usr/lib/clisp-2.49.92/rawsock/sock.fas
/usr/lib/clisp-2.49.92/rawsock/sock.lisp
/usr/share/doc/clisp/README.Debian
/usr/share/doc/clisp/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/clisp/changelog.Debian.i386.gz
/usr/share/doc/clisp/changelog.gz
/usr/share/doc/clisp/copyright
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/clisp.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/clisplow.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/clisp.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/clisplow.mo
/usr/share/locale/en/LC_MESSAGES/clisp.mo
/usr/share/locale/en/LC_MESSAGES/clisplow.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/clisp.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/clisplow.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/clisp.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/clisplow.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/clisp.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/clisplow.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/clisp.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/clisplow.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/clisp.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/clisplow.mo
/usr/share/man/man1/clisp-link.1.gz
/usr/share/man/man1/clisp.1.gz