Списък на файловете в пакета apulse в sid, архитектура i386

/usr/bin/apulse
/usr/lib/i386-linux-gnu/apulse/libpulse-mainloop-glib.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/apulse/libpulse-mainloop-glib.so.0
/usr/lib/i386-linux-gnu/apulse/libpulse-simple.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/apulse/libpulse-simple.so.0
/usr/lib/i386-linux-gnu/apulse/libpulse.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/apulse/libpulse.so.0
/usr/share/doc/apulse/README.md.gz
/usr/share/doc/apulse/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/apulse/copyright
/usr/share/man/man1/apulse.1.gz