Списък на файловете в пакета wmweather в sid, архитектура hurd-i386

/etc/ppp/ip-up.d/wmweather
/etc/wmweather.conf
/usr/bin/wmWeather
/usr/bin/wmweather
/usr/share/applications/wmweather.desktop
/usr/share/doc/wmweather/README
/usr/share/doc/wmweather/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/wmweather/changelog.gz
/usr/share/doc/wmweather/copyright
/usr/share/man/man1/wmWeather.1.gz
/usr/share/man/man1/wmweather.1.gz