Списък на файловете в пакета vamps в sid, архитектура hurd-i386

/usr/bin/play_cell
/usr/bin/vamps
/usr/share/doc/vamps/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/vamps/copyright
/usr/share/man/man1/play_cell.1.gz
/usr/share/man/man1/vamps.1.gz