Списък на файловете в пакета python3-pyqt5.qtserialport в sid, архитектура hurd-i386

/usr/lib/python3/dist-packages/PyQt5/QtSerialPort.cpython-36m-i386-gnu.so
/usr/lib/python3/dist-packages/PyQt5/QtSerialPort.cpython-37m-i386-gnu.so
/usr/lib/python3/dist-packages/PyQt5/QtSerialPort.pyi
/usr/share/doc/python3-pyqt5.qtserialport/NEWS.gz
/usr/share/doc/python3-pyqt5.qtserialport/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python3-pyqt5.qtserialport/changelog.Debian.hurd-i386.gz
/usr/share/doc/python3-pyqt5.qtserialport/changelog.gz
/usr/share/doc/python3-pyqt5.qtserialport/copyright