Списък на файловете в пакета python3-aiohttp в sid, архитектура hurd-i386

/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp-3.0.1.egg-info/PKG-INFO
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp-3.0.1.egg-info/dependency_links.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp-3.0.1.egg-info/requires.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp-3.0.1.egg-info/top_level.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/_cparser.pxd
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/_frozenlist.cpython-36m-i386-gnu.so
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/_frozenlist.cpython-37m-i386-gnu.so
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/_http_parser.cpython-36m-i386-gnu.so
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/_http_parser.cpython-37m-i386-gnu.so
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/_websocket.cpython-36m-i386-gnu.so
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/_websocket.cpython-37m-i386-gnu.so
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/abc.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/client.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/client_exceptions.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/client_proto.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/client_reqrep.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/client_ws.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/connector.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/cookiejar.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/formdata.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/frozenlist.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/hdrs.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/helpers.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/http.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/http_exceptions.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/http_parser.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/http_websocket.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/http_writer.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/idna_ssl.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/locks.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/log.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/multipart.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/payload.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/payload_streamer.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/pytest_plugin.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/resolver.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/signals.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/streams.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/tcp_helpers.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/test_utils.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/tracing.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/web.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/web_app.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/web_exceptions.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/web_fileresponse.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/web_middlewares.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/web_protocol.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/web_request.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/web_response.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/web_runner.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/web_server.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/web_urldispatcher.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/web_ws.py
/usr/lib/python3/dist-packages/aiohttp/worker.py
/usr/share/doc/python3-aiohttp/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python3-aiohttp/changelog.Debian.hurd-i386.gz
/usr/share/doc/python3-aiohttp/changelog.gz
/usr/share/doc/python3-aiohttp/copyright