Списък на файловете в пакета pyqt4-dev-tools в sid, архитектура hurd-i386

/usr/bin/pylupdate4
/usr/bin/pyrcc4
/usr/bin/pyuic4
/usr/share/doc/pyqt4-dev-tools/THANKS
/usr/share/doc/pyqt4-dev-tools/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pyqt4-dev-tools/changelog.Debian.hurd-i386.gz
/usr/share/doc/pyqt4-dev-tools/changelog.gz
/usr/share/doc/pyqt4-dev-tools/copyright
/usr/share/man/man1/pylupdate4.1.gz
/usr/share/man/man1/pyrcc4.1.gz
/usr/share/man/man1/pyuic4.1.gz