Списък на файловете в пакета libmeep-mpich2-dev в sid, архитектура hurd-i386

/usr/include/meep.hpp
/usr/include/meep/mympi.hpp
/usr/include/meep/vec.hpp
/usr/lib/i386-gnu/libmeep_mpich2.a
/usr/lib/i386-gnu/libmeep_mpich2.so
/usr/lib/i386-gnu/pkgconfig/meep_mpich2.pc
/usr/share/doc/libmeep-mpich2-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libmeep-mpich2-dev/changelog.Debian.hurd-i386.gz
/usr/share/doc/libmeep-mpich2-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libmeep-mpich2-dev/copyright