Списък на файловете в пакета liblua5.3-dev в sid, архитектура hurd-i386

/usr/include/i386-gnu/lua5.3-deb-multiarch.h
/usr/include/lua5.3/lauxlib.h
/usr/include/lua5.3/lua.h
/usr/include/lua5.3/lua.hpp
/usr/include/lua5.3/luaconf.h
/usr/include/lua5.3/lualib.h
/usr/lib/i386-gnu/liblua5.3-c++.a
/usr/lib/i386-gnu/liblua5.3-c++.so
/usr/lib/i386-gnu/liblua5.3.a
/usr/lib/i386-gnu/liblua5.3.so
/usr/lib/i386-gnu/pkgconfig/lua-5.3-c++.pc
/usr/lib/i386-gnu/pkgconfig/lua-5.3.pc
/usr/lib/i386-gnu/pkgconfig/lua5.3-c++.pc
/usr/lib/i386-gnu/pkgconfig/lua5.3.pc
/usr/lib/i386-gnu/pkgconfig/lua53-c++.pc
/usr/lib/i386-gnu/pkgconfig/lua53.pc
/usr/share/doc/liblua5.3-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liblua5.3-dev/copyright
/usr/share/lua5.3/version-script