Списък на файловете в пакета libgcc1 в sid, архитектура hurd-i386

/lib/i386-gnu/libgcc_s.so.1
/usr/share/doc/libgcc1
/usr/share/lintian/overrides/libgcc1