Списък на файловете в пакета kmflcomp в sid, архитектура hurd-i386

/usr/bin/kmflcomp
/usr/share/doc/kmflcomp/AUTHORS
/usr/share/doc/kmflcomp/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/kmflcomp/changelog.gz
/usr/share/doc/kmflcomp/copyright
/usr/share/man/man1/kmflcomp.1.gz