Списък на файловете в пакета gir1.2-gspell-1 в sid, архитектура hurd-i386

/usr/lib/i386-gnu/girepository-1.0/Gspell-1.typelib
/usr/share/doc/gir1.2-gspell-1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gir1.2-gspell-1/changelog.gz
/usr/share/doc/gir1.2-gspell-1/copyright