Списък на файловете в пакета twolame в sid, архитектура hppa

/usr/bin/twolame
/usr/share/doc/twolame/README
/usr/share/doc/twolame/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/twolame/changelog.gz
/usr/share/doc/twolame/copyright
/usr/share/man/man1/twolame.1.gz