Списък на файловете в пакета plastimatch в sid, архитектура hppa

/usr/bin/drr
/usr/bin/fdk
/usr/bin/landmark_warp
/usr/bin/plastimatch
/usr/lib/libplmbase.so
/usr/lib/libplmbase.so.1.6
/usr/lib/libplmdose.so
/usr/lib/libplmdose.so.1.6
/usr/lib/libplmreconstruct.so
/usr/lib/libplmreconstruct.so.1.6
/usr/lib/libplmregister.so
/usr/lib/libplmregister.so.1.6
/usr/lib/libplmsegment.so
/usr/lib/libplmsegment.so.1.6
/usr/lib/libplmsys.so
/usr/lib/libplmsys.so.1.6
/usr/lib/libplmutil.so
/usr/lib/libplmutil.so.1.6
/usr/share/doc/plastimatch/COPYRIGHT.TXT
/usr/share/doc/plastimatch/README.TXT
/usr/share/doc/plastimatch/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/plastimatch/copyright
/usr/share/lintian/overrides/plastimatch
/usr/share/man/man1/drr.1.gz
/usr/share/man/man1/fdk.1.gz
/usr/share/man/man1/landmark_warp.1.gz
/usr/share/man/man1/plastimatch.1.gz