Списък на файловете в пакета osmocom-bsc-nat в sid, архитектура hppa

/usr/bin/osmo-bsc_nat
/usr/share/doc/osmocom-bsc-nat/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/osmocom-bsc-nat/copyright
/usr/share/doc/osmocom-bsc-nat/examples/osmo-bsc_nat/black-list.cfg
/usr/share/doc/osmocom-bsc-nat/examples/osmo-bsc_nat/bscs.config
/usr/share/doc/osmocom-bsc-nat/examples/osmo-bsc_nat/osmo-bsc_nat.cfg
/usr/share/man/man1/osmo-bsc_nat.1.gz