Списък на файловете в пакета mixxx-dbgsym в sid, архитектура hppa

/usr/lib/debug/.build-id/1f/8bf5d89f8f31f804872e0bb03f70b83046b5f5.debug
/usr/lib/debug/.build-id/b6/9fad0787a67932648598fb25e7b08ded9ff64e.debug
/usr/share/doc/mixxx-dbgsym