Списък на файловете в пакета libvpx6 в sid, архитектура hppa

/usr/lib/hppa-linux-gnu/libvpx.so.6
/usr/lib/hppa-linux-gnu/libvpx.so.6.2
/usr/lib/hppa-linux-gnu/libvpx.so.6.2.0
/usr/share/doc/libvpx6/AUTHORS.gz
/usr/share/doc/libvpx6/README.gz
/usr/share/doc/libvpx6/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libvpx6/changelog.gz
/usr/share/doc/libvpx6/copyright