Списък на файловете в пакета libunistring2 в sid, архитектура hppa

/usr/lib/hppa-linux-gnu/libunistring.so.2
/usr/lib/hppa-linux-gnu/libunistring.so.2.1.0
/usr/share/doc/libunistring2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libunistring2/changelog.gz
/usr/share/doc/libunistring2/copyright