Списък на файловете в пакета libmariadb3 в sid, архитектура hppa

/usr/lib/hppa-linux-gnu/libmariadb.so.3
/usr/lib/hppa-linux-gnu/mariadb19/plugin/client_ed25519.so
/usr/lib/hppa-linux-gnu/mariadb19/plugin/dialog.so
/usr/lib/hppa-linux-gnu/mariadb19/plugin/mysql_clear_password.so
/usr/share/doc/libmariadb3/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libmariadb3/copyright