Списък на файловете в пакета libibumad3 в sid, архитектура hppa

/usr/lib/hppa-linux-gnu/libibumad.so.3
/usr/lib/hppa-linux-gnu/libibumad.so.3.0.24.0
/usr/share/doc/libibumad3/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libibumad3/copyright