Списък на файловете в пакета libheartbeat2 в sid, архитектура hppa

/usr/lib/libapphb.so.2
/usr/lib/libapphb.so.2.0.0
/usr/lib/libccmclient.so.1
/usr/lib/libccmclient.so.1.0.0
/usr/lib/libclm.so.1
/usr/lib/libclm.so.1.0.0
/usr/lib/libhbclient.so.1
/usr/lib/libhbclient.so.1.0.0
/usr/share/doc/libheartbeat2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libheartbeat2/changelog.gz
/usr/share/doc/libheartbeat2/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libheartbeat2