Списък на файловете в пакета libghc-wai-dev в sid, архитектура hppa

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hppa-linux-ghc-8.4.4/libHSwai-3.2.1.2-6R7jNOAEwt27hWQKH4KZR5-ghc8.4.4.so
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hppa-linux-ghc-8.4.4/wai-3.2.1.2-6R7jNOAEwt27hWQKH4KZR5/Network/Wai.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hppa-linux-ghc-8.4.4/wai-3.2.1.2-6R7jNOAEwt27hWQKH4KZR5/Network/Wai.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hppa-linux-ghc-8.4.4/wai-3.2.1.2-6R7jNOAEwt27hWQKH4KZR5/Network/Wai/Internal.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hppa-linux-ghc-8.4.4/wai-3.2.1.2-6R7jNOAEwt27hWQKH4KZR5/Network/Wai/Internal.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hppa-linux-ghc-8.4.4/wai-3.2.1.2-6R7jNOAEwt27hWQKH4KZR5/libHSwai-3.2.1.2-6R7jNOAEwt27hWQKH4KZR5.a
/usr/share/doc/libghc-wai-dev/buildinfo_hppa.gz
/usr/share/doc/libghc-wai-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-wai-dev/changelog.Debian.hppa.gz
/usr/share/doc/libghc-wai-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libghc-wai-dev/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libghc-wai-dev
/var/lib/ghc/package.conf.d/wai-3.2.1.2.conf