Списък на файловете в пакета libavahi-core7 в sid, архитектура hppa

/usr/lib/hppa-linux-gnu/libavahi-core.so.7
/usr/lib/hppa-linux-gnu/libavahi-core.so.7.0.2
/usr/share/doc/libavahi-core7/NEWS.gz
/usr/share/doc/libavahi-core7/README
/usr/share/doc/libavahi-core7/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libavahi-core7/changelog.Debian.hppa.gz
/usr/share/doc/libavahi-core7/copyright