Списък на файловете в пакета krb5-sync-plugin в sid, архитектура hppa

/usr/lib/hppa-linux-gnu/krb5/plugins/kadm5_hook/sync.so
/usr/share/doc/krb5-sync-plugin/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/krb5-sync-plugin/NEWS.gz
/usr/share/doc/krb5-sync-plugin/README.Debian
/usr/share/doc/krb5-sync-plugin/README.gz
/usr/share/doc/krb5-sync-plugin/TODO
/usr/share/doc/krb5-sync-plugin/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/krb5-sync-plugin/copyright