Списък на файловете в пакета kamailio-memcached-modules в sid, архитектура hppa

/usr/lib/hppa-linux-gnu/kamailio/modules/memcached.so
/usr/share/doc/kamailio-memcached-modules/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/kamailio-memcached-modules/changelog.gz
/usr/share/doc/kamailio-memcached-modules/copyright
/usr/share/doc/kamailio/modules/README.memcached.gz