Списък на файловете в пакета default-jre в sid, архитектура hppa

/usr/share/doc/default-jre