Списък на файловете в пакета clonalframeml в sid, архитектура hppa

/usr/bin/ClonalFrameML
/usr/share/doc/clonalframeml/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/clonalframeml/copyright
/usr/share/man/man1/ClonalFrameML.1.gz