Списък на файловете в пакета clisp в sid, архитектура hppa

/usr/bin/clisp
/usr/bin/clisp-link
/usr/lib/clisp-2.49.60+/base/bogomips.o
/usr/lib/clisp-2.49.60+/base/calls.o
/usr/lib/clisp-2.49.60+/base/gettext.o
/usr/lib/clisp-2.49.60+/base/lisp.run
/usr/lib/clisp-2.49.60+/base/lispinit.mem
/usr/lib/clisp-2.49.60+/base/modules.o
/usr/lib/clisp-2.49.60+/base/regexi.o
/usr/lib/clisp-2.49.60+/data/Symbol-Table.text
/usr/lib/clisp-2.49.60+/data/UnicodeDataFull.txt
/usr/lib/clisp-2.49.60+/install-clc.lisp
/usr/lib/clisp-2.49.60+/linkkit/clisp.h
/usr/lib/clisp-2.49.60+/linkkit/modprep.lisp
/usr/lib/clisp-2.49.60+/linkkit/modules.c
/usr/share/doc/clisp/README.Debian
/usr/share/doc/clisp/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/clisp/changelog.gz
/usr/share/doc/clisp/copyright
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/clisp.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/clisplow.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/clisp.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/clisplow.mo
/usr/share/locale/en/LC_MESSAGES/clisp.mo
/usr/share/locale/en/LC_MESSAGES/clisplow.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/clisp.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/clisplow.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/clisp.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/clisplow.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/clisp.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/clisplow.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/clisp.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/clisplow.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/clisp.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/clisplow.mo
/usr/share/man/man1/clisp-link.1.gz
/usr/share/man/man1/clisp.1.gz