Списък на файловете в пакета cl-sql-uffi в sid, архитектура hppa

/usr/lib/clsql/clsql_uffi.so
/usr/share/common-lisp/source/clsql-uffi/clsql-uffi.asd
/usr/share/common-lisp/source/clsql-uffi/uffi/clsql-uffi-loader.lisp
/usr/share/common-lisp/source/clsql-uffi/uffi/clsql-uffi-package.lisp
/usr/share/common-lisp/source/clsql-uffi/uffi/clsql-uffi.lisp
/usr/share/common-lisp/source/clsql-uffi/uffi/clsql_uffi.c
/usr/share/common-lisp/source/clsql-uffi/uffi/ptrbits.c
/usr/share/doc/cl-sql-uffi/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/cl-sql-uffi/changelog.Debian.hppa.gz
/usr/share/doc/cl-sql-uffi/copyright