Списък на файловете в пакета aes2501-wy в sid, архитектура hppa

/usr/bin/aes2501
/usr/share/doc/aes2501-wy/NOTES
/usr/share/doc/aes2501-wy/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/aes2501-wy/changelog.Debian.hppa.gz
/usr/share/doc/aes2501-wy/copyright
/usr/share/man/man1/aes2501.1.gz