Списък на файловете в пакета tetraproc в sid, архитектура armhf

/usr/bin/tetrafile
/usr/bin/tetraproc
/usr/share/applications/tetraproc.desktop
/usr/share/doc/tetraproc/README
/usr/share/doc/tetraproc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tetraproc/copyright
/usr/share/man/man1/tetrafile.1.gz
/usr/share/man/man1/tetraproc.1.gz
/usr/share/menu/tetraproc
/usr/share/tetraproc/k20-meterH0.png
/usr/share/tetraproc/k20-meterH1.png
/usr/share/tetraproc/k20-scaleH.png