Списък на файловете в пакета python-egenix-mxtexttools в sid, архитектура armhf

/usr/lib/python2.7/dist-packages/mx/TextTools/Constants/Sets.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/mx/TextTools/Constants/TagTables.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/mx/TextTools/Constants/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/mx/TextTools/TextTools.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/mx/TextTools/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/mx/TextTools/mxTextTools/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/mx/TextTools/mxTextTools/mxTextTools.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/mx/TextTools/mxTextTools/test.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/mx/TextTools/mxTextTools/testHTML.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/mx/TextTools/mxTextTools/testPickleSegFault.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/mx/TextTools/mxTextTools/testSegFault.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/mx/TextTools/mxTextTools/testkj.py
/usr/share/doc/python-egenix-mxtexttools/README.Debian
/usr/share/doc/python-egenix-mxtexttools/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python-egenix-mxtexttools/copyright