Списък на файловете в пакета mate-sntray-plugin в sid, архитектура armhf

/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/mate-panel/libsntray-mate.so
/usr/share/doc/mate-sntray-plugin/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mate-sntray-plugin/copyright
/usr/share/mate-panel/applets/org.vala-panel.SNTray.mate-panel-applet