Списък на файловете в пакета libunistring2 в sid, архитектура armhf

/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libunistring.so.2
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libunistring.so.2.1.0
/usr/share/doc/libunistring2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libunistring2/changelog.gz
/usr/share/doc/libunistring2/copyright