Списък на файловете в пакета libreadline5 в sid, архитектура armhf

/lib/arm-linux-gnueabihf/libhistory.so.5
/lib/arm-linux-gnueabihf/libhistory.so.5.2
/lib/arm-linux-gnueabihf/libreadline.so.5
/lib/arm-linux-gnueabihf/libreadline.so.5.2
/usr/share/doc/libreadline5/README.Debian
/usr/share/doc/libreadline5/USAGE
/usr/share/doc/libreadline5/changelog.Debian.armhf.gz
/usr/share/doc/libreadline5/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libreadline5/changelog.gz
/usr/share/doc/libreadline5/copyright
/usr/share/doc/libreadline5/examples/Inputrc
/usr/share/doc/libreadline5/inputrc.arrows