Списък на файловете в пакета libkf5windowsystem5 в sid, архитектура armhf

/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libKF5WindowSystem.so.5
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libKF5WindowSystem.so.5.70.0
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/qt5/plugins/kf5/org.kde.kwindowsystem.platforms/KF5WindowSystemWaylandPlugin.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/qt5/plugins/kf5/org.kde.kwindowsystem.platforms/KF5WindowSystemX11Plugin.so
/usr/share/doc/libkf5windowsystem5/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libkf5windowsystem5/copyright