Списък на файловете в пакета libghc-gi-gdkpixbuf-prof в sid, архитектура armhf

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.4.4/gi-gdkpixbuf-2.0.16-EWvuZGGlhycXGKMyvRiWb/GI/GdkPixbuf.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.4.4/gi-gdkpixbuf-2.0.16-EWvuZGGlhycXGKMyvRiWb/GI/GdkPixbuf/Callbacks.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.4.4/gi-gdkpixbuf-2.0.16-EWvuZGGlhycXGKMyvRiWb/GI/GdkPixbuf/Constants.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.4.4/gi-gdkpixbuf-2.0.16-EWvuZGGlhycXGKMyvRiWb/GI/GdkPixbuf/Enums.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.4.4/gi-gdkpixbuf-2.0.16-EWvuZGGlhycXGKMyvRiWb/GI/GdkPixbuf/Objects.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.4.4/gi-gdkpixbuf-2.0.16-EWvuZGGlhycXGKMyvRiWb/GI/GdkPixbuf/Objects/Pixbuf.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.4.4/gi-gdkpixbuf-2.0.16-EWvuZGGlhycXGKMyvRiWb/GI/GdkPixbuf/Objects/PixbufAnimation.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.4.4/gi-gdkpixbuf-2.0.16-EWvuZGGlhycXGKMyvRiWb/GI/GdkPixbuf/Objects/PixbufAnimationIter.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.4.4/gi-gdkpixbuf-2.0.16-EWvuZGGlhycXGKMyvRiWb/GI/GdkPixbuf/Objects/PixbufLoader.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.4.4/gi-gdkpixbuf-2.0.16-EWvuZGGlhycXGKMyvRiWb/GI/GdkPixbuf/Objects/PixbufSimpleAnim.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.4.4/gi-gdkpixbuf-2.0.16-EWvuZGGlhycXGKMyvRiWb/GI/GdkPixbuf/Objects/PixbufSimpleAnimIter.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.4.4/gi-gdkpixbuf-2.0.16-EWvuZGGlhycXGKMyvRiWb/GI/GdkPixbuf/Structs.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.4.4/gi-gdkpixbuf-2.0.16-EWvuZGGlhycXGKMyvRiWb/GI/GdkPixbuf/Structs/PixbufFormat.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.4.4/gi-gdkpixbuf-2.0.16-EWvuZGGlhycXGKMyvRiWb/libHSgi-gdkpixbuf-2.0.16-EWvuZGGlhycXGKMyvRiWb_p.a
/usr/share/doc/libghc-gi-gdkpixbuf-prof/buildinfo_armhf.gz
/usr/share/doc/libghc-gi-gdkpixbuf-prof/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-gi-gdkpixbuf-prof/changelog.gz
/usr/share/doc/libghc-gi-gdkpixbuf-prof/copyright