Списък на файловете в пакета konversation в sid, архитектура armhf

/usr/bin/konversation
/usr/share/applications/org.kde.konversation.desktop
/usr/share/doc/konversation/AUTHORS
/usr/share/doc/konversation/README.scripts
/usr/share/doc/konversation/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/konversation/changelog.gz
/usr/share/doc/konversation/copyright
/usr/share/metainfo/org.kde.konversation.appdata.xml