Списък на файловете в пакета gpsim в sid, архитектура armhf

/usr/bin/gpsim
/usr/lib/libgpsim.so.0
/usr/lib/libgpsim.so.0.0.0
/usr/lib/libgpsim_dspic.so.0
/usr/lib/libgpsim_dspic.so.0.0.0
/usr/lib/libgpsim_eXdbm.so.0
/usr/lib/libgpsim_eXdbm.so.0.0.0
/usr/lib/libgpsim_extras.so.0
/usr/lib/libgpsim_extras.so.0.0.0
/usr/lib/libgpsim_modules.so.0
/usr/lib/libgpsim_modules.so.0.0.0
/usr/lib/libgpsimcli.so.0
/usr/lib/libgpsimcli.so.0.0.0
/usr/lib/libgpsimgui.so.0
/usr/lib/libgpsimgui.so.0.0.0
/usr/share/doc/gpsim/ANNOUNCE
/usr/share/doc/gpsim/AUTHORS
/usr/share/doc/gpsim/NEWS.gz
/usr/share/doc/gpsim/PROCESSORS
/usr/share/doc/gpsim/README.Debian
/usr/share/doc/gpsim/README.EXAMPLES
/usr/share/doc/gpsim/README.MODULES.gz
/usr/share/doc/gpsim/README.gz
/usr/share/doc/gpsim/TODO
/usr/share/doc/gpsim/changelog.Debian.armhf.gz
/usr/share/doc/gpsim/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gpsim/changelog.gz
/usr/share/doc/gpsim/copyright
/usr/share/doc/gpsim/examples/instructions_12bit/12c508.lkr
/usr/share/doc/gpsim/examples/instructions_12bit/Makefile
/usr/share/doc/gpsim/examples/instructions_12bit/instructions_12bit.asm.gz
/usr/share/doc/gpsim/examples/instructions_12bit/instructions_12bit.stc
/usr/share/doc/gpsim/examples/instructions_14bit/16f628.lkr
/usr/share/doc/gpsim/examples/instructions_14bit/Makefile
/usr/share/doc/gpsim/examples/instructions_14bit/branching.asm.gz
/usr/share/doc/gpsim/examples/instructions_14bit/instructions_14bit.asm.gz
/usr/share/doc/gpsim/examples/instructions_14bit/instructions_14bit.stc
/usr/share/doc/gpsim/examples/instructions_16bit/18f452.lkr
/usr/share/doc/gpsim/examples/instructions_16bit/Makefile
/usr/share/doc/gpsim/examples/instructions_16bit/instructions_16bit.asm.gz
/usr/share/doc/gpsim/examples/instructions_16bit/instructions_16bit.stc
/usr/share/lintian/overrides/gpsim